سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رسول خدا فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترینِ آفریدگانْ نزد خداوند متعال، باخبر سازم ؟». گفتند : «آری، ای رسول خدا !» .فرمود: «کسانی که با زنان همسایگانِ خویش، زنا می کنند». [جامع الأحادیث]
رهای آبی
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||

About Us!
رهای آبی
مریم
Link to Us!

رهای آبی

Hit
مجوع بازدیدها: 625 بازدید

امروز: 0 بازدید

دیروز: 0 بازدید

Submit mail